top of page

TIETOSUOJALAUSUNTO

HUOM. Lausunto on käännetty automaattisesti englannista. Englanninkielinen dokumentti on määräävä, mikäli käännöksessä on epäselviä kohtia

1. Tietojen käsittelyn tausta ja tarkoitus  

 

Spatial8 Oy (jäljempänä "Spatial8", "me", "me" tai "meidän") on oikeushenkilö, joka sijaitsee osoitteessa Messeniuksenkatu 10 A 16, 00250 Helsinki, muoti-/kaupankäynti- ja teknologiakonferenssien järjestämiseen erikoistunut ja niihin keskittynyt .

Voimme kerätä ja käyttää ("Käyttäjä", "sinä" tai "sinun") henkilötietojasi toimintamme yhteydessä sekä voidaksemme tarjota ja parantaa palveluitamme ja tapahtumiamme. Käyttämällä palvelujamme ja tapahtumiamme hyväksyt näiden tietojen keräämisen ja käytön tämän käytännön mukaisesti. Lue tämä sivu huolellisesti, sillä se kertoo sinulle käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Spatial8-palveluita ja tapahtumia, sekä näihin tietoihin liittyvistä oikeuksista.  

Spatial8 käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ("GDPR"). Toisinaan Spatial8-alusta voidaan lisensoida myös kolmansille osapuolille, ja tällaisissa tapauksissa Spatial8 voi toimia käsittelijänä tai itsenäisenä rekisterinpitäjänä yhdessä näiden kolmansien osapuolten kanssa.

 

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

 

Yrityksen nimi: Spatial8 Oy
Osoite: Messeniuksenkatu 10 A 16
00250 Helsinki
Sähköposti: info@spatial8.com

 

3. Määritelmät

 

Spatial8-palvelut viittaavat Spatial8-konferenssiin, verkkoyhteisöön, mediaan sekä verkkosivustoomme, mukaan lukien soveltuvat ominaisuudet, kuten, mutta ei rajoittuen, online-tapahtumat.  

 

Tapahtumat viittaavat Spatial8:n ja/tai Spatial8-brändin alla järjestämiin tapahtumiin (fyysisiin tai online-tapahtumiin), jotka ovat osa Spatial8-palveluita.  

 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja elävästä henkilöstä, joka voidaan tunnistaa tiedoista ja muista tiedoista, jotka meillä on hallussaan tai todennäköisesti hallussamme kyseisestä elävästä henkilöstä.  

 

Käyttötiedot viittaavat automaattisesti kerättyihin tai Palveluiden tai Tapahtumien käytön yhteydessä luotuihin tietoihin, mukaan lukien soveltuva infrastruktuuri, kuten verkkosivustot. Käyttötiedot sisältävät evästeitä, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkosivustolta ja tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi.

 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka (joko yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa) määrittelee henkilötietojen käsittelyn tai käsittelyn tarkoitukset ja tavan.  

 

Tietojen käsittelijillä (tai palveluntarjoajilla) tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka käsittelevät tietoja palveluntarjoajan puolesta

 

Rekisterinpitäjä esimerkiksi tietojen tehokkaampaan käsittelyyn.

 

Rekisteröidyllä (tai Käyttäjällä) tarkoitetaan jokaista elävää henkilöä, joka käyttää Palveluitamme ja on henkilötietojen kohteena.

 

4. Kerättyjen tietojen tyyppi  

 

A. Henkilötiedot  

 

Saatamme kerätä henkilötietoja käyttäjiltämme eri tavoilla, mukaan lukien silloin, kun Käyttäjä rekisteröityy Spatial8-palveluihin tai tilaa uutiskirjeemme.  

 

Käyttäjältä kerätään henkilötietoja osana rekisteröitymistä. Seuraavat henkilötiedot ovat tarpeen Spatial8-palveluiden käyttämiseksi:  

 • Rekisteröinti: etunimi; sukunimi; sähköpostiosoite; organisaatio ja tehtävänimike; markkinoinnin opt-in tai opt-out

Saatamme myös kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja Spatial8-palveluiden käytön yhteydessä: 

 • Markkinointi: nimi; sähköpostiosoite; tiedot tapahtumaan osallistumisesta; Käyttäjien kiinnostuksen kohteet

 • Asiakaspalaute ja muut tiedot, jotka Käyttäjä antaa meille kirjeenvaihdossa.  

 

B. Käyttötiedot

 

Me ja/tai valtuutetut kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme voimme kerätä automaattisesti seuraavat käyttötiedot, kun vierailet Spatial8-palveluissa tai olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Nämä käyttötiedot voivat sisältää tietoja, kuten tietokoneesi IP-osoitteen, selaimen tyypin ja version, palveluissamme käyntisi kellonajan ja päivämäärän, palveluidemme kanssa vuorovaikutuksessa käytetty aika, vierailemasi verkkosivuston URL-osoite ennen Spatial8-palveluissa vierailua ja sen jälkeen; yksilölliset laitetunnisteet ja muut diagnostiset tiedot.

 

C. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita, kuten majakoita, tunnisteita ja komentosarjoja, kerätäksemme ja tallentaaksemme tiettyjä tietoja. Näitä tietoja käytetään palveluidemme parantamiseen ja analysointiin, jotta voimme palvella ja tukea käyttäjiämme paremmin. Tietojen avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa Spatial8-palveluiden vierailijat ja personoida käyttäjillemme antamamme tiedot muistamalla käyttäjätunnukset, salasanat ja kieliasetukset.

 

Käyttäjät voivat kieltäytyä evästeistä tai ilmoittaa, kun eväste lähetetään. Jotkut Spatial8-palveluiden osat eivät kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla, jos evästeiden käyttö osittain tai kokonaan kielletään.  

 

D. Verkkoanalyysi

 

Spatial8-palvelut käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkapalveluita verkkosivustojen liikenteen seurantaan ja raportoimiseen auttaakseen meitä parantamaan palveluitamme. Käyttäjät voivat poistaa Google Analyticsin käytöstä käyttämällä seuraavaa selaimen lisätyökalua:  Google Analyticsin opt-out-lisäosa.  

5. Tietojen käyttötarkoitukset  

Käytämme kerättyjä tietoja useisiin tarkoituksiin:

 • Järjestämään tapahtumia ja tarjoamaan, ylläpitämään ja parantamaan Spatial8-palveluita 

 • Tarjoaa henkilökohtaista sisältöä ja mukautettua käyttökokemusta 

 • Asiakasviestintään, markkinointiin ja kehittämiseen 

 • Tutkimusta varten

 • Antaaksemme käyttäjien osallistua Palveluidemme interaktiivisiin ominaisuuksiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 3D-tiedostojen lataamiseen palveluistamme

 

6. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

 

Jos olet Euroopan talousalueelta (ETA), oikeusperustamme tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käyttämiselle riippuu keräämistämme henkilötiedoista ja tietystä kontekstista, jossa keräämme niitä. Spatial8 voi käsitellä henkilötietojasi, koska:

 • Olet antanut meille luvan tehdä niin

 • Käsittely on oikeutettujen etujemme mukaista, eivätkä oikeutesi ohita sitä

 • Noudattamaan sovellettavia lakeja

 • Meidän on tehtävä sopimus kanssasi

Käytämme mahdollisuuksien mukaan pseudonyymejä tai ei-henkilökohtaisia tietoja.  

7. Tietojen tallennus

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on lain mukaan sallittua ja tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarpeen laillisten velvoitteidemme tai oikeutettujen etujemme, kuten vaateiden käsittelyn, kirjanpidon, sisäisen raportoinnin ja riitojenratkaisun, noudattamiseksi. Säilytämme myös Käyttötiedot analyysia varten. Käyttötietoja säilytetään yleensä lyhyemmän ajan, paitsi silloin, kun näitä tietoja käytetään Palvelujemme parempaan turvaamiseen tai muuhun parantamiseen tai olemme harvoissa tapauksissa velvollisia säilyttämään nämä tiedot pidempään oikeudenkäyntien vuoksi.

8. Tietojen siirto  

Tietojasi, mukaan lukien Henkilötiedot, voidaan siirtää ja ylläpitää palvelimilla, jotka sijaitsevat valtion lainkäyttöalueen ulkopuolella, missä tietosuojalait voivat poiketa lainkäyttöalueesi vastaavista. Spatial8 ryhtyy aina tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että Käyttäjien henkilötiedot saavat riittävän suojan niillä lainkäyttöalueilla, joilla niitä säilytetään ja käsitellään, ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietojasi ei siirretä organisaatiolle tai maalle, ellei ole olemassa riittävää valvontaa, mukaan lukien henkilötietojesi ja muiden henkilötietojesi turvallisuus.

9. Tietojen ja vastaanottajien paljastaminen

Spatial8 jakaa henkilötietoja vain organisaatiossamme tämän tietosuojakäytännön tarkoituksia varten, esimerkiksi markkinoinnista vastaavien työntekijöidemme kanssa. Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista päde:  

 • Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksia varten on välttämätöntä jakaa Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten muille Spatial8-palvelujen käyttäjille tai muille yhteistyökumppaneille/tapahtumanjärjestäjille, joilla on pääsy niihin voidaksemme suorittaa Spatial8-palveluita. 

 • Oikeudellisista syistä vilpittömässä mielessä, että tällainen toimenpide on tarpeen (a) laillisen velvoitteen vaatimusten täyttämiseksi; (b) havaita, estää tai muuten käsitellä väärinkäytöksiä, turvallisuus- tai teknisiä ongelmia; ja/tai (c) suojella Spatial8:n, Käyttäjien tai yleisön etuja, omaisuutta tai turvallisuutta.

 • Valtuutetuille Palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluita meille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietojenkäsittelyyn, tietojen tallentamiseen, kirjanpitoon, maksuihin, myyntiin ja markkinointiin. Palveluntarjoajien kanssa tekemämme sopimukset noudattavat vähintään yhtä tiukkoja tietosuoja- ja turvallisuusstandardeja kuin tämän tietosuojakäytännön ehdot. 

 • Nimenomaisella suostumuksella henkilötietojesi jakamiseen Spatial8:n ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa muista kuin yllä mainituista syistä. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus(t) milloin tahansa.  

10. Tietosuoja

Spatial8 käyttää kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja kaikkien keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseen. Koska mikään tiedonsiirto- tai sähköinen tallennustapa ei ole täydellinen, emme voi taata henkilötietojesi ehdotonta turvallisuutta.

Mikäli Tietoturvaloukkaus, jolla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia Käyttäjien yksityisyyteen, tapahtuisi turvatoimenpiteistä huolimatta, Spatial8 ilmoittaa asiasta asianosaisille sekä asianomaisille viranomaisille soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti mahdollisimman pian.  

11. Rekisteröidyn oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

 

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA), sinulla on tiettyjä tietosuojaoikeuksia.  

 • Oikeus päästä käsiksi sinua koskeviin ja käsittelemiimme tietoihin

 • Oikeus oikaista sinusta tallentamamme virheelliset, epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot ottamalla meihin yhteyttä 

 • Oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojesi käyttöä (vaikka tämä voi johtaa tiettyihin rajoituksiin Spatial8-palveluiden käytössä)

 • Oikeus poistaa omat henkilötietosi järjestelmistämme, ellei meillä ole laillisia perusteita olla poistamatta tietoja, esim. lakisääteiset velvoitteet

 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä (vaikka tämä voi johtaa tiettyihin rajoituksiin Spatial8-palvelujen käytössä)

 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen eli oikeus saada kopio tiedoista, jotka meillä on sinusta jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa ja yleisesti käytetyssä muodossa

 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos Spatial8 luotti suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn

 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi esimerkiksi käyttämällä jokaisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruutustoimintoa 

 • Oikeus valittaa paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely näyttää olevan sovellettavien tietosuojalakien vastaista  

 

Lisätietoja saat paikalliselta tietosuojaviranomaiselta Euroopan talousalueella (ETA).

Suomessa paikallinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu ( www.tietosuoja.fi ).  

 

Jos haluat saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja meillä on sinusta ja/tai jos haluat, että ne poistetaan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä (katso Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdasta 2). Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin vastaamme tällaisiin pyyntöihin. Varaamme myös oikeuden hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia.  

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Saatamme päivittää tietosuojakäytäntöämme ajoittain. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja/tai palveluissamme ennen muutoksen voimaantuloa.  Tämän tietosuojakäytännön muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu. Sinua kehotetaan tarkistamaan tietosuojakäytäntö säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. 

bottom of page